slide

Faglig baggrund

Jeg er uddanet psykolog (cand. psyk) fra Aarhus Universitet i 1987 og er autoriseret af Dansk Psykologforening.

Jeg er klinisk psykolog med aftale med Den offentlige Sygesikring, Sygesikringen “Danmark” samt Falck.

Metodisk tilgang
Min  tearapeutisk baggrund er bred med en vifte af terapeutisk erfaring og med 35 års erfaring som psykolog og 33 års erfaring som privat praktiserende psykolog.
Min metodetilgang er eklektisk, det vil sige, at jeg på baggrund af hver enkelt klient vurderer, hvilken metode/r der vil være den bedste til behandling af det konkrete problem for den enkelte person.