Information

Tilskudsområder under sygesikringen

Alle unge mellem 18-25 år har mulighed for gratis psykologhjælp under depression og angst. 

Vedrørende andre henvisningsmuligheder under Sygesikringen kan egen læge orientere herom, og du er også velkommen til at ringe psykologklinikken op for at afklare henvisningsmuligheder.​

Sorggruppe

Midlertidig sat i bero pga. Covid-19

Gruppe med blandet problematik

Midlertidig sat i bero pga. Covid-19

Psykologisk Privat Klinik Jylland Grenaa - Sygehusvej 15 - 1 sal - Grenå - Tlf: 24 27 96 67 - psykolog.dorte.traasdahl@gmail.com